Statsminister-Michelsens-veg-36_18

Om oss

I 2022 sikret Strømberg Gruppen, gjennom eiendomsselskapet Rasmussen Eiendom, seg praktbygget Rekstensamlingene. Med en lang og rik historie bak seg, er bygget nå pusset opp og tilbakeført til sin opprinnelige prakt.

Strømberg Gruppen

I flere tiår har Strømberg Gruppen, med konsernsjef Per Gunnar Strømberg Rasmussen i spissen, bygget seg opp en betydelig kunstsamling bestående av anerkjente norske og utenlandske kunstnere. I Rasmussen Samlingene vil deler av denne samlingen bli utstilt og gjort tilgjengelig for allmennheten.

Rasmussen-eiendom
Pentagon

Vår visjon for kunst og kultur

Tanken vår er å skape en møteplass og nettverksarena for kunst og kultur. Med en stor samling av verdifulle kunstverk, vil vi videreføre det som har vært – samtidig som vi vil rette blikket fremover og vise hvordan kunstformidling og kulturopplevelser kan oppstå i dagens samfunn.